บริษัท ซีแอลซี  โปรลิคอนซิสเต็มส์ จำกัด  
CLC PROLICONSYSTEM Co., Ltd.

 

       เกิดจากแนวคิดในการทำธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ระดับต้นๆ ของธุรกิจในประเทศไทยและเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่หาจุดอิ่มตัวยากแค่ (ชะลอตัว) จึงทำในกลุ่มบริษัทฯ ยักใหญ่ต่างๆ เขามาประกอบธุรกิจและลงทุนทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นช่องว่างของตลาดในกลุ่มนี้และประสบการณ์การทำงานและการออกแบบจึงมองเห็นกลุ่มตลาดเติบโตได้ไม่ยากโดยเฉพาะกับลูกค้าที่มีฐานธุรกิจหรือมีที่ดินแล้วยังไม่ทราบจะลงทุนอย่างไรผลิตภัณฑ์มวลเบาสามารถขยายเข้าไปได้ในหลายรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มการสร้างผนังเพราะทุกการสร้างเกือบ 90% ต้องมีจากประสบการณ์การทดลองสร้างดูงานออกแบบทดสอบตั้งแต่บนโต๊ะออกแบบ, ช่าง, หลักวิชาการสู่ลูกค้าและการยอมรับในผลิตภัณฑ์และที่สำคัญลูกค้าสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้และทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาสนับสนุนต่อผลิตภัณฑ์ “มวลเบา CELLULAR LIGHT WEIGHT’’ ที่ผลิตจากมาตรฐานภายใต้การผลิตจาก Proliconsystem Co., Ltd.

   

    

 

 

รับสร้างเครื่องและออกแบบโรงงาน ผลิตภัณฑ์ “Cellular light weight concrete’’
Powered By : Zeasyweb