ชุดสร้างคอนกรีตโฟม(Foam generator)รุ่น PF350 

 

                                                       

                                                       ราคาชุดละ 65,000 บาท

 

                              

                              

                               

                             

                                        

    

รับสร้างเครื่องและออกแบบโรงงาน ผลิตภัณฑ์ “Cellular light weight concrete’’
Powered By : Zeasyweb