ชุดสร้างโฟมคอนกรีตโฟม PF250(Foam generator)

 

                                       

                                         ราคาชุดละ 48,000 บาท

 

                      

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

                 

 

     

            

 

 

                                                                                

 

รับสร้างเครื่องและออกแบบโรงงาน ผลิตภัณฑ์ “Cellular light weight concrete’’
Powered By : Zeasyweb