ชุดการผลิตอิฐมวลเบา
P150A (Full Auto)
 

  • พื้นที่ลงทุน 2 - 4 ไร่
  • กำลังการผลิต 3,500 - 4,500 ก้อน (อิฐมวลเบา)
  • จุดคุ้มทุน 1 - 1.5 ปี
 

ราคาชุดเครื่องจักร 1.85 ล้านบาท


รับสร้างเครื่องและออกแบบโรงงาน ผลิตภัณฑ์ “Cellular light weight concrete’’
Powered By : Zeasyweb